Polityka prywatności

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych naszych klientów oraz osób działających w ich imieniu jest DUMA sp. j. Aleksander Dur, Jacek Matuszewski z siedzibą w Poznaniu (60-126), przy ul. Głogowskiej 170A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085548, NIP 7780110681, Regon 631500487, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: +48 61 822 74 35, fax.: +48 61 824 20 50.


2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:

a) w celu wykonania zawartej umowy,

b) w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych),

c) wówczas, gdy to będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora).


3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy, 95/46/WE (DZ. Urz. L 119/1).


4. Administrator oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Klientów do celów innych niż związanych z realizacją zawieranych umów. W takich przypadkach dane osobowe w niezbędnym zakresie będą udostępniane przedsiębiorcom realizującym dostawę zamówionych towarów (Poczta Polska, inPost, UPS) oraz biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora.


5. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze przez okres niezbędny dla wykonania zawartej umowy, dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora – przez okres prowadzenia tego marketingu bezpośredniego.


6. Każda osoba fizyczna ma prawo, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym rozporządzeniu Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy, 95/46/WE (DZ. Urz. L 119/1), do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących naruszyło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (dla Polski właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

e) cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile taka zgoda została udzielona, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,

f) przeniesienia jej danych osobowych.


7. Każdorazowe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych wymaganych przy zawieraniu umów na zakup oferowanych przez Administratora towarów jest jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.

 

 
X

Right Click

No right click